Етика публікацій

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Редакційна політика наукового журналу «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”» сформована на принципах:

- об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей до публікації; визначення якості наукових досліджень;

- обов’язкового рецензування статей;

- дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей;

- оперативності у спілкуванні з авторами;

- дотримання авторських та суміжних прав.

Редакція гарантує дотримання стандартів етики для запобігання будь-якій неетичній поведінці при ухваленні рішення щодо прийняття або відхилення роботи, її доопрацювання та публікації.

Редакція, автори та рецензенти беруть на себе зобов’язання дотримуватися стандартів видавничої етики (передбачених вимогами Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics, COPE; та Етичним кодексом ученого України).

 

Етичні норми для редколегії

Рішення про прийняття статті до розгляду, доопрацювання, відхилення, публікації в журналі ухвалюється редакційною колегією з урахуванням виконання вимог до статті, актуальності, наукового рівня роботи.

Редакційна колегія розглядає всі рукописи без упередження, оцінюючи кожну статтю, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів).

Якщо стаття не відповідає профілю журналу, редколегія відхиляє рукопис без рецензування. Адміністратор повідомляє про це автора (авторів) роботи.

Редколегія виступає проти фальсифікації, плагіату, направлення автором однієї роботи у декілька журналів, наведення неправдивих даних і висновків у статтях.

Редколегія бере на себе відповідальність забезпечення дотримання законодавства щодо захисту авторських прав та вжиття всіх заходів з метою уникнення конфлікту інтересів рецензентів і авторів.

Члени Редакційної колегії мають поважати і захищати конфіденційність рецензентів і авторів.

 

Етичні норми для авторів

Автори статей несуть повну відповідальності за зміст, оригінальність роботи, правдиві дані і те, що стаття подана виключно для розгляду і публікації в науковому журналі «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”».

У разі виявлення плагіату, стаття буде відхилена без розгляду.

Автор (автори) зобов’язаний цитувати ті публікації, які були використані при написанні статті і які розкривають аналіз досліджень з обраної проблематики.

Якщо є співавтори роботи, то це мають бути лише ті особи, які доклали значний науковий внесок у представлену роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати.

Автори зобов’язані виправити помилки, врахувати рекомендації, надані рецензентами журналу.

 

Етичні норми для рецензентів

Всі роботи, які надходять на розгляд, розглядаються як конфіденційні.

Рецензент зобов’язується своєчасно надати відгук на подану статтю, заповнивши відповідну форму.

Відгук повинен чітко, об’єктивно обґрунтовувати рівень статті, надавати рекомендації щодо вдосконалення авторами.

Рецензент зобов’язаний враховувати інтелектуальну власність авторів, не використовувати, не розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в поданих роботах без згоди автора (авторів).

Рецензенти зобов’язані зазначити всі потенційні прояви конфлікту інтересів та відмовитися від рецензування статті в разі неможливості якісного оцінювання.