Інформація про видання

Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”»періодичне фахове наукове видання.

Науковий журнал розкриває результати теоретичних та експериментальних розробок проблем фундаментальної та прикладної психології. Розглядаються проблеми особистості, когнітивної сфери, питання соціальної, педагогічної, юридичної, економічної, медичної психології, особливості девіантної поведінки тощо. Публікуються дослідження у різних аспектах: теоретико-методологічні статті; статті, що описують результати емпіричних досліджень; статті, в яких поданий опис нових методичних (діагностичних, корекційно-розвивальних тощо) прийомів.

Метою журналу є популяризація та оприлюднення результатів наукових досліджень у різних галузях психологічної науки на основі відкритого доступу до публікацій авторів.

Завдання журналу:

-публікація результатів дисертаційних досліджень в галузі психологічних наук та забезпечення оперативного та зручного доступу до них для всіх зацікавлених осіб;

-сприяння створенню відкритого інформаційного середовища для взаємодії провідних вчених, молодих науковців та практиків;

-виявлення актуальних проблем розвитку психології, впливу глобалізації та створення дискусійної платформи для науковців, психологів-практиків щодо пошуку нових моделей та механізмів їх вирішення.

Рік заснування:2000.

Засновник:Національний університет «Острозька академія».

Тематична спрямованість:висвітлення результатів наукових досліджень в галузі психологічних наук.

Тематичні напрями:

• проблеми особистості та загальної психології;

• проблеми педагогічної та вікової психології;

• проблеми когнітивної психології;

• проблеми соціальної психології та психології мас;

• проблеми організаційної психології та психології праці;

• проблеми психодіагностики;

• проблеми консультативної психології та психотерапії.

Матеріали будуть корисними та цікавими науковцям, викладачам, психологам-практикам, студентам.

Мови видання: українська, англійська.

Періодичність видання:двічі на рік.

ISSN 2415–7384

JEL-classification: A – Z.

Фахова реєстрація у ВАК України - журнал входить до «Переліку наукових фахових видань (психологічні науки), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України № 747 від 13 липня 2015 р.

Журнал включений до ряду наукометричних баз та каталогів:

INDEX COPERNICUS

EBSCO Publishing, Inc.

DOI: 10.25264/2415-7384

Russian Scientific Citation Index(РІНЦ)

National Library named after V. I. Vernadsky, Ukraine

Bibliometrics of Ukrainian Science

Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”»– наукове видання з відкритим доступом. Це означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувачів або їхніх організацій. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, шукати або посилатися на повні тексти статей у цьому журналі без прохання дозволу видавця або автора. Це визначення відкритого доступу надається згідно з BOAI (Будапештська ініціатива відкритого доступу).

Журнал ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна

Науковий збірник ліцензовано на умовах

Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна

Тексти статей журналу проходять перевірку за допомогою антиплагіатора UniCheck