Інформація про видання

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія психології - це спеціалізована наукова періодика.

Журнал включений до переліку науково-популярних видань України (психологічні науки), згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 р.). Заснований у 2000 році.

Засновник: Національний університет «Острозька академія».

Основна проблематика. У збірнику подаються результати теоретичних та експериментальних розробок, проблем фундаментальної та прикладної психології. Розглядаються проблеми особистості, когнітивної сфери, питання соціальної, педагогічної, юридичної, економічної, медичної психології, особливості поведінки, що не відповідає нормі тощо. Призначено для викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів психологічних факультетів вищих навчальних закладів, а також для практикуючих психологів.

Стаття має відповідати тематиці журналу, сучасному етапові розвитку психологічної науки.

Наукове видання Наукові Записки. Серія «Психологія» публікує оригінальні наукові роботи, виконані в контексті актуальних проблем психології особистості та пов'язаних із нею галузей психологічної науки у різних аспектах: теоретико-методологічні статті; статті, що описують результати емпіричних досліджень; статті, в яких поданий опис нових методичних (діагностичних, корекційно-розвивальних та ін.) прийомів.

Тематична орієнтація: журнал охоплює результати наукових досліджень у галузі психології.

Тематика:

• проблеми особистості та загальної психології;

• проблеми педагогічної та вікової психології;

• проблеми когнітивної психології;

• проблеми соціальної психології та психології мас;

• проблеми організаційної психології та психології праці;

• проблеми психодіагностики;

• проблеми консультативної психології та психотерапії.

Мови видання: українська, російська, англійська.

ISSN 2415–7384

JEL-classification: A – Z.

Журнал включений до ряду наукометричних баз та каталогів:

EBSCO Publishing, Inc.

DOI: 10.25264/2415-7384

Russian Scientific Citation Index(РІНЦ)

National Library named after V. I. Vernadsky, Ukraine

Bibliometrics of Ukrainian Science

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія психології – це журнал, в тому числі наукові публікації для громадського доступу. Це означає, що весь вміст є вільно доступним та є безкоштовним для користувачів або їхніх організацій. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, шукати або пов’язувати повні тексти статей у цьому журналі без прохання дозволу видавця або автора. Це визначення відкритого доступу надається згідно з BOAI (Будапештська ініціатива відкритого доступу).

Політика відкритого доступу

Цей журнал надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту, виходячи з наступного принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню глобального обміну знаннями.

Політика відмови

Головний редактор наукового видання Наукові Записки. Серія «Психологія» оцінює представлені роботи за їх інтелектуальним змістом, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора.