Інформація про видання

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія психології - періодичне фахове наукове видання.

Основна проблематика наукового збірника.У збірнику подаються результати теоретичних та експериментальних розробок, проблем фундаментальної та прикладної психології. Розглядаються проблеми особистості, когнітивної сфери, питання соціальної, педагогічної, юридичної, економічної, медичної психології, особливості поведінки, що не відповідає нормі тощо. Призначено для викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів психологічних факультетів вищих навчальних закладів, а також для практикуючих психологів. Наукове видання Наукові Записки. Серія «Психологія» публікує оригінальні наукові роботи, виконані в контексті актуальних проблем психології особистості та пов'язаних із нею галузей психологічної науки у різних аспектах: теоретико-методологічні статті; статті, що описують результати емпіричних досліджень; статті, в яких поданий опис нових методичних (діагностичних, корекційно-розвивальних та ін.) прийомів. Стаття має відповідати тематиці збірника, сучасному етапові розвитку психологічної науки.

Метою журналує популяризація та оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях психологічної науки на основі відкритого доступу до публікацій авторів.

Завдання журналу:

-публікація результатів дисертаційних досліджень в галузі психологічних наук та забезпечення оперативного та зручного доступу до них для всіх зацікавлених осіб;

-сприяння створенню відкритого інформаційного середовища для взаємодії провідних вчених, молодих науковців та практиків;

-виявлення актуальних проблем розвитку психології, впливу глобалізації та створення дискусійної платформи для науковців, психологів-практиків щодо пошуку нових моделей та механізмів їх вирішення.

Рік заснування:2000.

Засновник:Національний університет «Острозька академія».

Тематична спрямованість:висвітлення результатів наукових досліджень в галузі психологічних наук.

Тематичні напрями:

• проблеми особистості та загальної психології;

• проблеми педагогічної та вікової психології;

• проблеми когнітивної психології;

• проблеми соціальної психології та психології мас;

• проблеми організаційної психології та психології праці;

• проблеми психодіагностики;

• проблеми консультативної психології та психотерапії.

Матеріали будуть корисними та цікавими науковцям, викладачам, психологам-практикам, студентам.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Періодичність видання:щоквартально (березень, червень, вересень, грудень).

ISSN 2415–7384

JEL-classification: A – Z.

Фахова реєстрація у ВАК України - журнал входить до «Переліку наукових фахових видань (психологічні науки), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України № 747 від 13 липня 2015 р.

Журнал включений до ряду наукометричних баз та каталогів:

EBSCO Publishing, Inc.

DOI: 10.25264/2415-7384

Russian Scientific Citation Index(РІНЦ)

National Library named after V. I. Vernadsky, Ukraine

Bibliometrics of Ukrainian Science

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія психології – це журнал, в тому числі наукові публікації для громадського доступу. Це означає, що весь вміст є вільно доступним та є безкоштовним для користувачів або їхніх організацій. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, шукати або пов’язувати повні тексти статей у цьому журналі без прохання дозволу видавця або автора. Це визначення відкритого доступу надається згідно з BOAI (Будапештська ініціатива відкритого доступу).

Політика відкритого доступу

Цей журнал надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту, виходячи з наступного принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню глобального обміну знаннями.

Політика відмови

Головний редактор наукового видання Наукові Записки. Серія «Психологія» оцінює представлені роботи за їх інтелектуальним змістом, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора.

Науковий збірник ліцензовано на умовах

Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна

Тексти статей журналу проходять перевірку за допомогою антиплагіатора UniCheck

Інформаційний лист

Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна