Контакти

Адреса редакції: вул. Семінарська 2, м. Острог, Рівненська обл., Національний університет «Острозька академія», кафедра психології та педагогіки, 35800.

Телефони:
головний редактор Пасічник І. Д.: (03654) 2-29-49
заступник головного редактора Шугай М. А.: (03654) 3-02-93
відповідальний за випуск Матласевич О. В.: (03654) 3-02-93
адміністратор Гільман А. Ю.: +380964537406

E-mail: kafedra.psykhologii@oa.edu.ua
головний редактор Пасічник І. Д.: oa@oa.edu.ua
заступник головного редактора Шугай М. А.: mariia.shuhai@oa.edu.ua
відповідальний за випуск Матласевич О. В.: oksana.matlasevych@oa.edu.ua
адміністратор Гільман А. Ю.: anna.hilman@oa.edu.ua

Видавець: видавництво Національного університету «Острозька академія»
Адреса: Національний університет «Острозька академія», Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2.
Тел. (03654) 2-34-96
E-mail: press@oa.edu.ua